{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Shopping Cart
Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

送貨條款

送貨服務 每次購物金額滿HK$350或以上,您可免費享用標準送貨服務。

當您購物的金額少於港幣350元時,您可支付我們指定的額外費用,享用送貨服務,將貨品送達指定的送貨地址。 

我們的送貨服務時間為星期一至星期日,晚上7時至晚上11時。送貨服務僅限於固定地址,服務範圍包括香港島、九龍、新界。送貨員會在送貨當天於指定送貨時段約一小時前致電顧客,而貨物送達時, 請確定貨物之包裝或外箱完好, 並點算訂購數量是否相符。如有問題可以whatsapp顧客服務部查詢有關送貨服務安排之詳情。送貨服務不適用於非固定地址、邊境禁區、離島(包括大嶼山)、貨倉。若送貨地址並無升降機直達,我們將根據每層樓層收取*額外服務費用(可参考附表),地下除外。對於特別大型之貨品及其他收費,將由送貨員收取現金。

額外收費詳情請聯絡客戶服務部查詢。 當您於網上商店提交訂單後,如訂單獲我們接受,我們將會與您用whatsapp 或電話確認送貨時間及日期。惟因閣下所使用之信用咭銀行批核過賬款項有所延誤,送貨日期將會作出相應調整。貨物抵達前將由送貨員致電通知,請您點收訂購了的貨品是否齊全,並由收件人在送貨單上寫上姓名及簽名確認收取貨品。

所有送貨日期和時間均為預計送貨日期和時間。就您可能因為送貨延誤所可能造成的損失或損害,CLS 恕不負任何責任。

如您所登記之送貨地址因保安問題或其他理由,導致送貨員未能完成送貨及簽收,我們有權要求您到我們的門市直接取貨,而不會作出送貨安排。如有任何爭議,我們保留最終的決定權。

!!每日4點前落單, 最快即日送貨

*送貨服務額外收費表

A.上或落樓梯之額外送貨

樓層之間的梯級 (沒有電梯之樓宇)

每一訂單為每層港幣20元遞增,而 超過10公斤每層收費以港幣20元遞增,

例子如下:

樓層 每單價錢 20 -30公斤 30 -40公斤 40-50公斤

四樓 HK$60 HK$80 HK$100 HK$120

三樓 HK$40 HK$60 HK$80 HK$100

二樓/閣樓 HK$20 HK$40 HK$60 HK$80

地下 免費 免費 免費 免費

地庫第一層 HK$20 HK$40 HK$60 HK$80

地庫第二層 HK$40 HK$60 HK$80 HK$100

地庫第二層 HK$60 HK$80 HK$100 HK$120